Kontakt

Prodaja

Djelatnik: Ivana Marmilić
Telefon: +385 (0)43 25 28 00
Fax: +385 (0)43 25 28 01

Prodaja - Alu

Djelatnik: Daniel Miličević
Telefon: +385 (0)43 25 28 19
Fax: +385 (0)43 25 28 01

Tehničke informacije

Telefon: +385 (0)43 25 28 00
Fax: +385 (0)43 25 2801

Reklamacije

Telefon: +385 (0)43 25 28 15
Fax: +385 (0)43 25 28 01

Računovodstvo

Djelatnik: Ankica Knežević
Telefon: +385 (0)43 25 28 12
Fax: +385 (0)43 25 28 01

Uprava

Direktor: Ivan Peček
Telefon: +385 (0)43 25 28 00
Fax: +385 (0)43 25 28 01

Uprava

Direktor: Snježana Peček
Telefon: +385 (0)43 25 28 00
Fax: +385 (0)43 25 28 01