PRAVNI PODATCI

Pravni podaci – Iveta d.o.o.

Puni naziv

Skraćeni naziv

Pravni oblik

Porezni broj

OIB

Registarski sud

Sjedište

Temeljni kapital

Iveta društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

Iveta d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću

0179213

09460550417

Trgovački sud u Bjelovaru

HR – 43000 Bjelovar, Križevačka cesta 33

3.558.800,00 kn uplaćen u cijelosti

Puni naziv

Iveta društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

Skraćeni naziv

Iveta d.o.o.

Pravni oblik

Društvo s ograničenom odgovornošću

Porezni broj

0179213

OIB

09460550417

Registarski sud

Trgovački sud u Bjelovaru

Sjedište

HR – 43000 Bjelovar, Križevačka cesta 33

Temeljni kapital

3.558.800,00 kn uplaćen u cijelosti

Žiro računi – Iveta d.o.o.

Zagrebačka banka

Raiffeisen banka

Privredna banka Zagreb

Erste & Steiermarkische banka

Splitska banka

Podravska banka

OTP banka

2360000-1101287817

2484008-1101450273

2340009-1100114180

2402006-1100002379

2330003-1100429037

2386002-1110009417

2407000-1100351247

Zagrebačka banka

2360000-1101287817

Raiffeisen banka

2484008-1101450273

Privredna banka Zagreb

2340009-1100114180

Erste & Steiermarkische banka

2402006-1100002379

Splitska banka

2330003-1100429037

Podravska banka

2386002-1110009417

OTP banka

2407000-1100351247