• Obnovite stolariju uz državnu subvenciju

Vi ste tu::/Obnovite stolariju uz državnu subvenciju
07.03.2017.

Obnovite stolariju uz državnu subvenciju

Stolarija na Vašoj obiteljskoj kući već je stara i nije energetski učinkovita? Pravo je vrijeme da razmislite o zamjeni starih prozora i vrata s novom, energetski učinkovitom stolarijom.

Zašto baš sada?

Osim što ćete zamjenom stare stolarije dugoročno uštedjeti energiju i novac, pruža Vam se i mogućnost dobivanja poticaja i subvencija, koje smanjuju inicijalni trošak zamjene starih prozora i vrata. Ako se niste usudili ulaziti u veće investicije obnove kuća, sada imate priliku dobiti bespovratnih 30 do 60 tisuća kuna, ovisno u kojoj jedinici lokalne samouprave se nalazite.

Program energetske obnove obiteljskih kuća je na prijedlog Ministarstva graditeljstva i Ministarstva zaštite okoliša i prirode donijela Vlada RH, a provodi ga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Programom se predviđa obnoviti 2000 obiteljskih kuća godišnje, a vrijednost ukupne godišnje investicije njihove obnove iznosi 207,5 milijuna kuna. Navedeni broj raspoređen je tako da se u svakoj županiji može sufinancirati godišnje 100 obiteljskih kuća.

Kalkulator ušteda

Štedite novac, čuvajte prirodu!
Izračunajte uštede koje možete
ostvariti zamjenom stare stolarije
novim Iveta PVC prozorima i vratima.

saznaj više